Contact

บริษัท พี-ซอฟต์ จำกัด

ที่อยู่: 410/4 ซอยงามวงศ์วาน 25 แยก 14 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 

เบอร์โทร: 02-039-1599

มือถือ: 081-565-2581 , 092-589-2992

E-mail: info@p-soft.asia , support@psofthosting.com

Website: www.p-soft.asia , www.psofthosting.com

P-Soft Co., Ltd. (P-Soft Solution)

410/4 ซอยงามวงศ์วาน 25 แยก 14 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

Tel: 02-039-1599 Mobile : 081-565-2581,092-589-2992 Email: info@p-soft.asia Website: www.p-soft.asia